Υποτροφίες ύψους 10.000 ευρώ προς τιμήν του εκδότη κ. Χάρη Καρατζά

Στο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού της, η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ χορήγησε, στις 29 Μαΐου 2012, δύο υποτροφίες σε αντίστοιχους διδάκτορες της Νομικής, διάρκειας ενάμιση έτους, για την εκπόνηση μετα-διδακτορικών διατριβών στο χώρο του Ιδιωτικού Δικαίου.

Ο τίτλος των υποτροφιών ήταν «Πολιτεία Δικαίου» και απονεμήθηκαν στις καλύτερες μετα-διδακτορικές (post doc) διατριβές Ιδιωτικού Δικαίου, που προέκρινε η αρμόδια τριμελής ακαδημαϊκή επιτροπή αξιολογήσεων, που προτάθηκε από το ΔΣ της Εταιρίας και συστάθηκε ad hoc. Το ύψος των υποτροφιών ανήλθε συνολικά στο ποσό των 10.000 €.

Οι λήπτες των υποτροφιών ήταν οι κ.κ. Απόστολος Μάνθος και Χαράλαμπος Αποστολόπουλος. 

Οι υποτροφίες δόθηκαν προς τιμήν του εκδότη κ. Χάρη Καρατζά, ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Νομικής Βιβλιοθήκης, για την προσφορά του στη Νομική Επιστήμη. 

Βρίσκεστε εδώ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Υποτροφίες ύψους 10.000 ευρώ προς τιμήν του εκδότη κ. Χάρη Καρατζά